Top

Değerlerimiz

Koruyucu Diş Hekimliği ve Aile Hekimliğine Odaklanıyoruz: Okullara, toplu çalışan işyerlerine, özel ve resmî kurumlara, hasta ve yakınlarına yüz yüze eğitimler, sempozyumlar düzenleyerek toplumun ağız ve diş sağlığını korumaya özen gösteriyoruz,

Nitelikli ve Özverili Sağlık Elemanı Yetiştiriyoruz: Düzenli olarak kurum içi eğitimlerimiz ve kurum dışı kongrelere ve sempozyumlara katılımlarını sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bireysel ve kurumsal başarıya ulaşmak için temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinlik ve verimliliklerini artırıyoruz.

Hasta, Çalışan ve Kurumumuzun Güvenliğini Sağlıyoruz: Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarını uygulayarak sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlarken; hasta, çalışan ve Kurumumuzun güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya özen gösteriyoruz.

Ekip ruhunu benimser Kurum bilinci yaşatıyoruz: Biz bir sevgi ailesiyiz diyerek empati, güven, sevgi, saygı, öz güven, adalet, disiplin, sorumluluk ve ahlak gibi kavramları harmanlayıp sinerji yaratarak, çalıştıklarımıza kurumun büyük bir parçası olduklarını göstererek, kurumumuzla aynı misyon ve vizyonu benimsemeleri ve aynı hedefe hizmet ettiğimizi hem kendilerine hem de kuruma artı değerler katacaklarını göstererek amaçlamaktayız.

Çağın gereksinimlerine ayak uydurabilir Etkili ve Kaliteli Ulusal ve Uluslararası Diş Sağlığı Hizmeti Sunuyoruz: Çok hızlı bir değişimin yaşandığı teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak Çağın gereksinimlerine ayak uydurmak ve yapılan işte mükemmeli yakalamak adına Ulusal ve Uluslararası etkili ve kaliteli hizmet sunmayı titizlikle uygulamaktayız.