Top

Dr. Kemal KAVUT

Diş Hekimi - Yönetim Kurulu Başkanı

Doğum Tarihi:03.01.1971 Doğum Yeri: ELAZIĞ

Mesleği: Dişhekimi- Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1993/ Almanya’da 2 yıl İmplant ve İmplanüstü protezler master programı / Anadolu Üni. A.Ö.F. İşletme

Kurum: Sevgi Özel Sağlık ve Eğitim Hiz.A.Ş / Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği/Anadolu Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Elazığ 1971 yılında doğan Kemal Kavut, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ da tamamladıktan sonra 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1993 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl memleketi Elazığ’a giderek 2 yıl serbest dişhekimliği yapan Kavut, 1994 yılında Çorlu’ya askerlik görevi sebebiyle geldi. Askerlik ile birlikte Çorlu da serbest muayenehanesini açtı. Askerlik sonrası yurtdışın ’da dişhekimliğinin özel bir dalı olan implant ve implant üstü protezler üzerine eğitim gördükten sonra 1998 yılında Çorlu’ya dönerek Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurdu. Dişhekimliği sektöründe kurumsal çalışma, ekip organizasyonu ile çalışma konusunda yatırımlar yaptı. Elazığ’da daha önce çalıştığı muayenehaneyi’de kurumsal şubeye çevirerek poliklinik haline getirdi. Elazığ da 2 dişhekimi, 10 yardımcı personel, toplam 12 kişinin çalıştığı Anadolu Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de Çorludaki merkeze bağlı olarak Elazığ’da faaliyetlerini 20 yıldır sürdürmektedir.

Halen 900 metrekare alanda ,1 adet ortodonti uzmanı, çok sayıda dişhekiminin ve sahasında eğitimli, donanımlı, 60 kişinin çalıştığı ve dişhekimliğinin tüm dallarında hizmet veren Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini yöneten Kavut, Çorlu merkezdeki polikliniği inovatif atılımlarla her geçen gün yatırım yaparak büyüttü. Halen Tema Vakfı Çorlu Gönüllü Temsilciliği, Trakya Kamp ve Karavan Derneği, Klinik Ortodonti Derneği, Türk Oral İmplantoloji Derneği, Türk Endodonti Derneği, Estetik Dişhekimliği Derneği, Türk Periodontoloji derneği, Ağız, Diş  ve Çene Hastalıkları Birliği Derneği, kurumsal olarak Trakya Sağlık Turizmi Derneği gibi birçok mesleki dernekte üyelikleri bulunmaktadır.

Toplumun ağız ve diş sağlığını daha üst seviyelere çıkarmak, dişhekimliği çalışma standardını ve kurumsal çalışmayı daha yüksek düzeylere taşıma amacıyla, Ağız Diş ve Çene Sağlığı Hastanesi kurma ideali ile mesleki yatırımlarına aktif bir şekilde devam eden Kavut,

12.000 m2 kapalı alandaki Ağız Diş ve Çene Sağlığı Hastanesi genel anestezi koşulları altında tüm diş hekimliği branşında Trakya, ülkemize ve yurtdışından gelen hastalara koruyucu dişhekimliği, aile dişhekimliği ve üst düzey dişhekimliği hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Dr. Kemal Kavut ile özdeşleşen Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ’de sahip olduğu kalite standartları, mükemmeliyetçi hizmet anlayışı, koruyucu ve aile dişhekimliğinde sağladığı hasta memnuniyetiyle, mesleki gelişmelere göre değişerek geleceğe emin adımlarla yürümektedir.


Dr. Kemal KAVUT

Dentist - Chairman of the Board

Date of Birth: 03.01.1971 Place of Birth: ELAZIĞ


Profession: Dentist - Ankara University Faculty of Dentistry 1993 / 2 years Implant and Implant Prosthetics master's program in Germany / Anadolu Univ. A.Ö.F. Business


Institution: Sevgi Private Health and Education Hiz.A.Ş / Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic / Anadolu Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic


Kemal Kavut, who was born in Elazığ in 1971, completed his primary, secondary and high school education in Elazığ and graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 1988 as the top student in 1993. Kavut, who went to his hometown Elazığ in the same year and worked as a freelance dentist for 2 years, came to Çorlu in 1994 due to his military service. After completing his military service, he opened his private practice in Çorlu. After his military service, he studied abroad on implants and implant-supported prostheses, a special branch of dentistry, and returned to Çorlu in 1998 and founded Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic. He made investments in corporate work and team organization in the dentistry sector. He turned the clinic where he previously worked in Elazığ into a corporate branch and turned it into a polyclinic. Anadolu Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic, which employs 2 dentists and 10 assistant staff, a total of 12 people, has been operating in Elazığ for 20 years, affiliated with the center in Çorlu.

Kavut, who currently manages Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic, which operates on an area of 900 square meters, employs 1 orthodontic specialist, many dentists, and 60 people who are trained and equipped in their field and provides services in all branches of dentistry. Kavut has expanded the polyclinic in the center of Çorlu by investing day by day with innovative breakthroughs. Currently, Tema Foundation Çorlu Volunteer Representation, Trakya Camping and Caravan Association, Clinical Orthodontics Association, Turkish Oral Implantology Association, Turkish Endodontics Association, Aesthetic Dentistry Association, Turkish Periodontology Association, Oral, Dental and Jaw Diseases Association, and institutionally, Trakya Health Tourism Association. They have memberships in many professional associations.


Kavut actively continues his professional investments with the ideal of establishing an Oral and Maxillofacial Health Hospital in order to raise the oral and dental health of the society to higher levels and to raise the standard of dental work and institutional work to higher levels.


Oral and Maxillofacial Health Hospital, in a closed area of 12,000 m2, aims to provide preventive dentistry, family dentistry and high-level dentistry services to patients coming from Trakya, our country and abroad in all branches of dentistry under general anesthesia conditions.


Dr. Sevgi Oral and Dental Health Polyclinic, which is identified with Kemal Kavut, is taking firm steps towards the future with its quality standards, perfectionist service approach, and patient satisfaction in preventive and family dentistry, changing according to professional developments.